top of page

ประชุมความร่วมมือ และ งานวิจัย และพัฒนา ในการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์


🔖📌 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รองศาสตรจารย์ ดร. สุรพล แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชฎาพร เสนาคุณ ดร สุทธิดา เซคลัค ดร นคร ประดิษฐ์ นายพัฒนา พาสอน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย
2 views0 comments

Comments


bottom of page