top of page

📺 รายการกบนอกกะลา EP.9 : จีโนมิกส์ กับบทบาท NBT ในโครงการ Genomics Thailand ✨


มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ที่ส่งผลให้ทำการรักษาได้แบบเหมาะสมและตรงจุด ติดตามย้อนหลังได้ใน 📺 รายการกบนอกกะลา EP.9 : จีโนมิกส์ | เทคโนโลยีการแพทย์ล้ำๆ ถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อรักษา ✨

📍 โดย NBT เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้โครงการ Genomics Thailand ที่มีบทบาทในการประมวลผลและจัดการข้อมูลพันธุกรรมของประชากรไทย 50,000 ราย 🧬 เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยอย่างตรงจุดและเหมาะสมหรือที่เรียกว่า การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) 🧪🩺👨🏻‍⚕️


8 views0 comments

Recent Posts

See All

ซอฟต์แวร์ PharmVIP พัฒนาโดยนักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ✨💻

ทีมวิจัยธนาคารข้อมูล ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. นำทีมโดย ดร.จิตติมา พิริยะพงศา 👩🏻‍💻 ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PharmVIP เพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา และร

Comments


bottom of page