top of page

📢 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NAC2023) ในหัวข้อของ Genomics Thailand ✨


📢 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NAC2023) หัวข้อ " จีโนมิกส์ประเทศไทย: การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย (Genomics Thailand: Enhancing our Quality of Life via Genomic Medicine)" ✨


🗓️ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น.

📍 ณ ห้องประชุม CC-305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี


📍 ภายในงานสัมมนา ท่านจะได้ทราบความก้าวหน้าของโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลพันธุกรรมคนไทยเพื่อการบริการทางการแพทย์ และอัปเดตความรู้และนวัตกรรมในวงการจีโนมิกส์ที่น่าสนใจ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


📍 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น

🆓 ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se22/


📧 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sasithorn.pon@nstda.or.th (ศศิธร)

ดู 68 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page