top of page

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ชุดใหม่ 🎉ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ชุดใหม่ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ✨


สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ดำเนินกิจกรรมด้านงานวิชาการ งานวิจัย และด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 🧑🏻‍🔬📚🧬 เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ บุคลากรผู้ชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยพันธุศาสตร์ 👨🏻‍⚕️🔬


ซึ่งในวาระนี้ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

โดยมี ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1,

ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล เป็นอุปนายกคนที่ 2 และ

นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา เป็นอุปนายกคนที่ 3 ✨


📍ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาคมฯ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3NSRQ8Z

📍ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่ https://www.tshg.or.th

ดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


bottom of page