top of page

ดร.ศิษเฎศ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Predictive Genomics Symposium Unleash the power of Predictive Genome✨
🗓️ วันที่ 20 กันยายน 2566


ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “Predictive Genomics Symposium Unleash the power of Predictive Genome” ณ บริษัท กิบไทย จำกัด

โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ “Genomic Thailand and Genomic Medicine Opportunities” กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับข้อมูลจีโนม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ก้าวถัดไปของโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย โอกาสรวมถึงงานบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการใช้ประโยชน์ข้อมูลจีโนมด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ✨


ในงานนี้ยังได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจีโนมในวงการแพทย์ ร่วมกับนักวิจัยจากหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน เวียดนาม และไทย โดยมุ่งเน้นถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลจีโนมในทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษามีประสิทธิภาพจำเพาะกับแต่ละบุคคล ลดความเสี่ยงในการแพ้ยาอย่างไม่จำเป็น ทั้งยังต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของประชากรในแต่ละประเทศด้วย ดังนั้นการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในวงการวิจัย ไปใช้ในภาคงานบริการทางการแพทย์ยังจำเป็นต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากภาคบริการสาธารณสุข ภาคการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐภาคเอกชน เพื่อช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้และผลักดันให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลจีโนมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในอนาคต 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️💻🏥


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page