top of page

ต้อนรับคณะนักวิจัยจากจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🧑🏻‍🔬✨


🗓 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565


คณะนักวิจัยของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) นำโดย ดร.ชุมพล งามผิว ดร.ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ และ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ 🧑🏻‍🔬 ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยโครงการ “การขับเคลื่อนการยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศ และสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ✨


โดยนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน NBT ตัวอย่างเช่น

🧬 โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย

☘️ โรงเรือนปลูกกัญชา

🪴 ห้องปฏิบัติงานธนาคารพืช (Plant Tissue culture, Seed bank)

❄️ การเก็บรักษาพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว ด้วยระบบ Automated Sample Storage System ✨


ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page