top of page

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท Ajinomoto ✨


🗓 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท Ajinomoto ✨

โดยได้บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ NBT และนำชมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในส่วนของ โรงเรือนปลูกกัญชา ☘️ ห้องปฏิบัติงานธนาคารพืช และ Tissue culture 🪴 รวมถึงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 🧬


✅ ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดำเนินการตามมาตรการการเข้าพื้นที่ สวทช. ของบุคคลภายนอก สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและการเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page