top of page

ต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ✨🌳🍃

🗓 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการ #ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ Dr.Emmanuel Paradis นักวิจัยจาก Institut de recherche pour le développement (IRD) ประเทศฝรั่งเศส ร่วมให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ✨ นำโดย H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาวิจัยของ สวทช. ในบริเวณแปลงศึกษาวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 🌳🍃

โดยมี ศ.ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน (Warren Y. Brockelman) คุณอนุตตรา ณ ถลาง และ ดร.นิดิ จา เป็นผู้พาชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และให้การบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงเรื่องราวของชะนี 🐒 สัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเขาใหญ่


📌 การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ป่ามอสิงโต ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในครั้งนี้ นอกจากการชมความสวยงามของธรรมชาติในป่าเขาใหญ่แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความสามารถในงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย ✨🌳🍃🐒

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page