top of page

ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ✨


🗓️ วันที่ 19 มกราคม 2566

สวทช. โดย ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย และ NBT โดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา คุณอนุตตรา ณ ถลาง ดร.ชุมพล งามผิว และ Dr. Emmanuel Paradis ให้การต้อนรับ HE. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ✨ ในการหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านงานวิจัย รวมถึงการพัฒนากำลังคนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานจริง (end-user) นอกจากนี้ท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สวทช.​ ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับรองรับการประมวลผลข้อมูลด้าน Life science ของ NBT และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของ ThaiSC 💻 และในส่วนของ Facilities ด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมภายใต้การบริหารงานของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) 🤝✨

ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page