top of page

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง NBT, สวทช. กับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨🤝🦌🍃
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สัตว์อย่างยั่งยืน ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨🤝🦌🍃

📍จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา

📍ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี


📚โดยจะมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สัตว์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชีวสารสนเทศร่วมกันในหลายแง่มุม เช่น ฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรชีวภาพสัตว์ของประเทศไทย และการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมสัตว์ในอุณหภูมิต่ำ เป็นต้น 💻❄️🔬🐯🐘🦥🐨🦒🐼


🙏🏻 ขอขอบคุณเพจ NSTDA - สวทช., ทวิตเตอร์ NSTDA THAILAND และ เพจข่าวประชาสัมพันธ์ สวทช.

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page