top of page

✨🔥𝑺𝒕𝒓𝒐𝒎𝒂𝒕𝒐𝒏𝒆𝒖𝒓𝒐𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒉𝒐𝒆𝒏𝒊𝒙 ✨🔥


✨🔥𝑺𝒕𝒓𝒐𝒎𝒂𝒕𝒐𝒏𝒆𝒖𝒓𝒐𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒉𝒐𝒆𝒏𝒊𝒙 ✨🔥

🔬เป็นราใน Family Xylariaceae ซึ่งเป็นราที่พบได้ค่อนข้างยากโดยสโตรมามีลักษณะเป็นก้อนกลมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ผิวด้านนอกค่อนข้างแข็ง มีสีน้ำตาลปนเหลืองเนื้อเยื่อภายในเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 6 มม. มีลักษณะกลมถึงแบน มีก้านสั้นสีดำ ยาว 2 - 2.2 มม.

🔬ในประเทศไทยพบได้บนกอหญ้าที่ถูกไฟเผา 🔥“กึ่งไหม้” 🔥 ที่มาของชื่อมาจากนกฟินิกซ์ ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ได้จากเถ้าถ่านของตัวเองที่ถูกเผาไหม้


ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page