top of page

NBT ร่วมจัดกิจกรรมวัน Car Free Day ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ✗🚗💨

"22 กันยายน วัน Car Free Day" 💨


ในปีนี้ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) เข้าร่วมงาน “วันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023 (Khao Yai Car Free Day 2023)" ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุน “World Car Free Day” (สมาคมปลอดรถยนต์โลก) ✗🚗💨


ทีม สวทช. นำโดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการ NBT ร่วมกับ คุณอนุตตรา ณ ถลาง นักวิจัย NBT คุณศศิธร เทศน์อรรถภาคย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ และคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานของ NBT รวมทั้งส่งมอบหนังสือ “เรื่องเล่าชาวชะนี” วรรณกรรมเยาวชนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่รังสรรค์มาจากผลงานวิจัยของ NBT โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.จริยา รัตนะรัต บรอคเคลแมน ผู้เขียนหนังสือได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมนี้พร้อมกับ ศ.ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน (Warren Y. Brockelman) ✨

ในงานนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวสาวความรู้ ด้วยการสอยดาวเพื่อตอบคำถามรับรางวัลเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของชะนี 📖🐒


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mrs. Ulpiana Lama อุปทูตแห่งสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ✨


กิจกรรมวัน Car Free Day นอกจากจะจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ว ยังมีภาคส่วนอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เช่นกัน โดยเฉพาะ กทม. ที่จัดกิจกรรม "Bangkok Car Free Day 2023" ซึ่งจัดกิจกรรมลดการใช้รถยนต์ถึง 3 วันคือ 22-24 กันยายน 2566 เพื่อสร้างความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเดินทาง 🍃🌳✨


รับชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ 😊"


ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page