top of page

ซอฟต์แวร์ PharmVIP พัฒนาโดยนักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ✨💻

ทีมวิจัยธนาคารข้อมูล ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. นำทีมโดย ดร.จิตติมา พิริยะพงศา 👩🏻‍💻 ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PharmVIP เพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา และรายงานคำแนะนำการใช้ยาที่สัมพันธ์กับพันธุกรรมแต่ละบุคคล 💊🧬 โดยสามารถรับชมได้ที่รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ✨


📍นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยได้มีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

📺 รายการกบนอกกะลา EP.9 : จีโนมิกส์ กับบทบาท NBT ในโครงการ Genomics Thailand ✨

https://www.youtube.com/watch?v=LeXI3ZmPRhU มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ที่ส่งผลให้ทำการรักษาได้แบบเหมาะสมและตรงจุด ติดตามย้อนหลังได้ใน 📺 รายการกบนอกกะลา EP.9 : จีโนมิกส์ | เทคโนโลยีก

Komentáře


bottom of page