top of page

นักวิจัยจาก Institut de recherche pour le développement (IRD) ประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชม NBT ✨🗓️ วันที่ 19 เมษายน 2566


🧑🏻‍🔬👩🏻‍🔬 นักวิจัยจาก Institut de recherche pour le développement (IRD) ประเทศฝรั่งเศส นำโดย Dr. Alexis Drogoul ตัวแทน IRD ประจำประเทศเวียดนาม และ Dr. Xavier Mari ตัวแทน IRD ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของ NBT ตลอดจนหารือรายละเอียดการดำเนินงานโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากโปรแกรม EU-ASEAN Green Partnerships✨


🧑🏻‍🔬👩🏻‍🔬 ทีม NBT นำโดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ดร.ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา ดร.คมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ ดร.อุษาวดี ชัยพรม และ ดร.นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ดู 74 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page