top of page

ประชุมความร่วมมือ และ งานวิจัย และพัฒนา ในการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์


🔖📌 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รองศาสตรจารย์ ดร. สุรพล แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชฎาพร เสนาคุณ ดร สุทธิดา เซคลัค ดร นคร ประดิษฐ์ นายพัฒนา พาสอน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page