top of page

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ ทช.🖥🔖 แถลงข่าวฐานข้อมูลจีโนมพืชป่าชายเลนครั้งแรกในไทย เรื่องการวิจัย พัฒนา และวิชาการป่าชายเลน ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ สวทช.

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page